Available courses

Mange års forskning, kombinert med konsulenters og Difis egne erfaringer, har gitt mye kunnskap om ledergrupper. Denne kunnskapen ønsker vi å dele med ledergrupper i det offentlige. Gjennom videoer og refleksjonsoppgaver får gruppen en lett tilgjengelig læringsarena. Alt som kreves er en PC og at ledergruppen er samlet. Alt skjer der.